Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu

Metastasen (uitzaaiingen)

Download als PDF

Inleiding

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige gezwellen (tumoren) elders in het lichaam (de z.g. primaire tumor). Uitzaaiingen van primaire tumoren kunnen overal in het lichaam optreden (b.v. longen, lever, hersenen en wervelkolom), en kunnen het gevolg zijn van versleping van tumorcellen via de bloed- en/of lymfebaan. Als er sprake is van uitzaaiing naar het hersenweefsel, dan spreekt men van "hersenmetastasen", bij uitzaaiing naar de wervelkolom van "wervelmetastasen".

Schematische tekening van de uitzaaiing (metastasering) van een kwaadaardige tumor in de linker onderarm, bijvoorbeeld een melanoom. Vanuit deze primaire tumor gaan tumorcellen binnendringen in de aders die het bloed van de onderarm afvoeren, maar vooral ook in de lymfvaten, die het weefselvocht van de onderarm afvoeren. Lymfklieren in het lymfvaatstelsel kunnen de tumorcellen een tijdlang tegenhouden, maar als de laatste lymfklierstations bij de oksel zijn gepasseerd, kunnen de tumorcellen via de uitmonding van het lymfvaatstelsel in de ader van de linker arm het bloed binnenkomen. De tumorcellen gaan dan met het bloed van de aders naar het rechter hart, en van hier via de longslagader naar de longen. In de longen kunnen de tumorcellen vastraken in het haarvatennetwerk, waarmee in de longen zuurstof in het bloed wordt opgenomen. Deze vastgeraakte tumorcellen kunnen het begin zijn van longmetastasen. Tumorcellen die het haarvatennet van de longen passeren, komen via de longader (met rood zuurstofrijk bloed) in het linker hart, vanwaar ze via de lichaamsslagader (aorta) verder het gehele lichaam kunnen bereiken, bijvoorbeeld via de halsslagader naar de hersenen, waar ze in het haarvatennet van de hersenen tot hersenmetastasen aanleiding kunnen geven. Ook kunnen ze via de takjes van de aorta die de wervels verzorgen, tot wervelmetastasen leiden.

De tumoren die meestal aanleiding geven tot metastasen naar hersenen en wervelkolom zijn longkanker, borstkanker en melanoom (kwaadaardige moedervlek), maar ook andere vormen zijn mogelijk. De neurochirurg heeft meestal te maken met metastasen in de hersenen of in de wervelkolom.

Soorten metastasen

Prognose

De prognose (vooruitzichten, levensverwachting) van een patiënt met een metastase in de hersenen of in de wervelkolom hangt grotendeels af van de primaire tumor. Op heel korte termijn is een dergelijke metastase bepalend voor de kwaliteit van het leven. Een onbehandelde hersenmetastase leidt op vrij korte termijn tot de dood, terwijl een metastase in de wervelkolom een dwarslaesie tot gevolg kan hebben. Om deze reden wordt vaak voor operatie of bestraling gekozen, tenzij de situatie zodanig ongunstig is dat dit geen zin meer heeft (b.v. meerdere metastasen elders of in het hoofd).  Na de operatie is de situatie elders in het lichaam bepalend: zijn er meer metastasen of is de tumor onder controle. Is er wel of niet sprake van een snel groeiende of agressieve tumor.  Zodoende kan de prognose sterk variëren en kan daar geen algemene uitspraak over gedaan worden. De behandeling van de kwaadaardige tumor waar de metastase van uitging berust over het algemeen bij een andere specialist, terwijl de gehele behandeling meestal multidisciplinair plaatsvindt (d.w.z. een samenwerking van meerdere specialisten van diverse afdelingen). De bemoeienis van de neurochirurg bepaalt zich doorgaans alleen tot verwijderen van de metastase uit de (kleine) hersenen of het wervelkanaal.

Tenslotte

Niet iedere hoofdpijn is het gevolg van een hersentumor. Integendeel, meestal gaat het om een onschuldige vorm van hoofdpijn. Wanneer iemand echter over hoofdpijn klaagt die daar nooit eerder last van heeft gehad en bovendien wanneer er sprake is van misselijkheid of braken kan nader onderzoek gerechtvaardigd zijn. Het best beschikbaar is de CT-scan, een onderzoek dat zeker in staat is om het vermoeden van een tumor te bevestigen of te ontkrachten. De MRI-scan is een onderzoek dat veel beter de details laat zien en ook in staat is een eventueel proces in drie richtingen te laten zien. Bij metastasen is bovendien MRI-onderzoek aangewezen, omdat dit onderzoek ook metastasen kan laten zien die op de CT niet zichtbaar zijn. Als op een CT-scan afwijkingen worden gezien volgt daarom ook vrijwel altijd een MRI. Voor een wervelmetastase is de MRI het aangewezen onderzoek. Niet alleen het gebied waar de klachten vandaan komen kan worden bekeken, maar tegelijkertijd de rest van de wervelkolom.

Als de primaire tumor niet bekend is,  zeker bij wervelmetastasen, kan het nuttig zijn om eerste te weten wat voor soort tumor het is, omdat sommige tumoren juist heel gevoelig zijn voor bestraling, waardoor een operatie misschien kan worden voorkomen. Dan kan een punctie worden gedaan (biopsie), die soms onder gewone röntgendoorlichting kan gebeuren, maar meestal plaatsvindt onder geleide van een CT-scan (stereotactisch), of met behulp van neuronavigatie, waardoor zeer nauwkeurig de plaats van de punctie kan worden bepaald. Dit onderzoek wordt door de radioloog, in samenwerking met de neurochirurg, verricht. Ook bij metastasen in de hersenen wordt soms een biopsie gedaan om de aard van de tumor vast te stellen, vooral als de metastase niet geopereerd kan worden.

Kijk hier als u zich afvraagt of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk.

Datum laatste revisie van deze tekst: april 2009.

Terug naar het overzicht.

Voor commentaar op deze tekst kunt U hier klikken.